Home » Over ons

Over ons

Wagenbouwgroep Dynamite is een nog erg jonge groep met een paar (zeer belangrijke) ervaren krachten. Wij zijn opgericht op 22 december 2011 en doen in 2014 voor de derde keer mee aan het spektakel Festunique! Dynamite is opgericht door zes wagenbouwers. Het hele verhaal over het onstaan is hieronder te lezen.

Dynamite groeit tot nu toe ieder jaar.  Een  mooi voorbeeld hiervan is dat er in 2012 nog 63 shirts werden verkocht, maar in 2013 dit er al 91 shirts waren. Naast het groeien in het aantal leden groeien wij ook op veel andere gebieden. Zo willen we elk jaar de bouwlocatie beter maken, de kennis leren van de ervaren krachten en het voor onszelf steeds makkelijker maken. Mede daarom hebben wij sinds februari 2014 een website waarop onze vrijwilligers zo online hun t-shirt kunnen bestellen of zich online opgeven voor het tappen op de Zwarte Cross.

Hieronder is op de groepsfoto goed te zien welke groei Dynamite doormaakt in één jaar. Links de foto uit 2012 en rechts de foto uit 2013 welke beide zijn genomen op kermismaandag.

Dynamite in 2012

Dynamite in 2012

Dynamite in 2015

 

 

 

 

 

Het begin..

Dynamite is ontstaan uit een idee van zes mannen (toen die tijd nog jongens) nadat hun oude wagenbouwgroep (’t Hulzink) er mee stopten. Bij ’t Hulzink was er tijdens een vergadering besloten om er mee te stoppen. Helaas, want veruit de meerderheid zag het niet meer zitten om door te gaan bouwen. Opvallend aan die vergadering was dat de ‘jeugd’  inclusief Remy nog graag door wilde gaan. Vanaf dat moment was het gedaan met wagenbouwgroep ’t Hulzink. Alleen mensen wie door wilden gaan gonsden vanaf het begin een ‘nieuwe’ wagenbouwgroep door het hoofd, maar veel anderen zagen dat idee destijds niet zo zitten.

Gedurende het wagenbouwseizoen kwam er eigenlijk naar voren dat het wagenbouwen toch wel iets unieks is. Het hele seizoen, de gezelligheid, de nieuwe mensen die je leert kennen en vooral het laatste weekend. Tijdens kermismaandag kwam het dan eindelijk tot iets concreets en werd er een vergadering gepland tussen al het gefeest door.Vaak vinden ‘kermispraatjes’ alleen geen echte doorgang, maar dit keer was het dus echt serieus.

Twee weken later gingen de zes oprichters (Tom, Evert, Remy, Nick, Pascal en Pascal) bij elkaar zitten en werd een week later ook een eerste Festunique vergadering bijgewoond. Het idee om een nieuwe wagenbouwgroep was er, maar zouden we het wel halen? Waren er wel financiële middelen? Waren er wel materialen? En konden wij überhaupt wel een wagenbouwgroep goed organiseren? Na een tussenpauze van een maand kwamen de zes nogmaals bij elkaar om de knoop door te hakken.

Krantenartikel

Krantenartikel

“Wie niet waagt, wie niet wint”

Alle zes hadden thuis rustig over het idee nagedacht en er werd dan ook gestemd over het doorgaan van een nieuwe wagenbouwgroep. Er werd unaniem gestemd: We beginnen een nieuwe wagenbouwgroep! De ideeën werden bij elkaar gebracht, de eerste taken werden verdeeld en na een lange brainstormsessie kwam daar ook de naam: Wagenbouwgroep Dynamite. Het begin was er!