Home » Bouwseizoen » Het ontstaan

Het ontstaan

Het ontstaan van Wagenbouwgroep Dynamite

Dynamite is ontstaan uit een idee van zes mannen (toen die tijd nog jongens) nadat hun oude wagenbouwgroep (’t Hulzink) er mee stopten. Bij ’t Hulzink was er tijdens een vergadering besloten om er mee te stoppen. Helaas, want veruit de meerderheid zag het niet meer zitten om door te gaan bouwen. Opvallend aan die vergadering was dat de ‘jeugd’  inclusief Remy nog graag door wilde gaan. Vanaf dat moment was het gedaan met wagenbouwgroep ’t Hulzink. Alleen mensen wie door wilden gaan gonsden vanaf het begin een ‘nieuwe’ wagenbouwgroep door het hoofd, maar veel anderen zagen dat idee destijds niet zo zitten.

Gedurende het wagenbouwseizoen kwam er eigenlijk naar voren dat het wagenbouwen toch wel iets unieks is. Het hele seizoen, de gezelligheid, de nieuwe mensen die je leert kennen en vooral het laatste weekend. Tijdens kermismaandag kwam het dan eindelijk tot iets concreets en werd er een vergadering gepland tussen al het gefeest door.Vaak vinden ‘kermispraatjes’ alleen geen echte doorgang, maar dit keer was het dus echt serieus.

Twee weken later gingen de zes oprichters (Tom, Evert, Remy, Nick, Pascal en Pascal) bij elkaar zitten en werd een week later ook een eerste Festunique vergadering bijgewoond. Het idee om een nieuwe wagenbouwgroep was er, maar zouden we het wel halen? Waren er wel financiële middelen? Waren er wel materialen? En konden wij überhaupt wel een wagenbouwgroep goed organiseren? Na een tussenpauze van een maand kwamen de zes nogmaals bij elkaar om de knoop door te hakken.

Krantenartikel

Krantenartikel

“Wie niet waagt, wie niet wint”

Alle zes hadden thuis rustig over het idee nagedacht en er werd dan ook gestemd over het doorgaan van een nieuwe wagenbouwgroep. Er werd unaniem gestemd: We beginnen een nieuwe wagenbouwgroep! De ideeën werden bij elkaar gebracht, de eerste taken werden verdeeld en na een lange brainstormsessie kwam daar ook de naam: Wagenbouwgroep Dynamite. Het begin was er!

button (13)